Điện Không Gian Chẳng Phải Chuyện Viễn Tưởng Nữa Rồi

0
24

Credit:
Suntower: By NASA, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1099844
abascus: By NASA, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16117438
Solardisk: By NASA, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1099870
Construction: By NASA, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=122782357
robotic arm: By NASA – https://flic.kr/p/2esYiAj, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78298231
satellite concept: By NASA, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1893821
MAVEN: By NASA/Jim Grossmann, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29702716
experiment: By NASA/Johns Hopkins APL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=108474210
illumination test: By Photo credit: NASA/Jack Pfaller, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15417712
Super-Earth: By NASA/JPL-Caltech, https://exoplanets.nasa.gov/resources/2341/super-earth-lp-890-9-c-illustration/
IMBH: By ESA/Hubble, M. Kornmesser – https://flic.kr/p/2j1npfe, CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=97334964
CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/:
Antenna 4: By FromSouthAfrica, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12622
IKAROS: By Andrzej Mirecki, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14656159
CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0:
Barbadoes Street: By Kebabette, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90473015
telescope: By Benjamin Shaw, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78748495
Black hole: By EHT Collaboration – https://www.eso.org/public/images/eso1907a/, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77916527
CC BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0:
Ross 128 b: By ESO/M. Kornmesser – https://flic.kr/p/DqQqLW, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64084134
stellar black hole: By ESO/L. Calçada/M.Kornmesser – http://www.eso.org/public/images/eso1028a/, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22521783
Animation is created by Bright Side.
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY