Đây Là Lý Do Vì Sao Leonardo da Vinci Là Thiên Tài Vĩ Đại Nhất

0
28

Credit:
CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/:
Leonardo parachute: Nevit Dilmen, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonardo_da_Vinci_parachute_04659a.jpg
Leonardo3: Edoardo Zanon, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonardo3-CodiceDelVolo-GrandeNibbio-GreatKite.jpg
Museo leonardiano: Sailko, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Museo_leonardiano_di_vinci,_modello_di_carrello_automotore,_da_codice_atlantico.JPG
CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/:
Odometer of Archimedes: Eunostos, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Odometer_of_Archimedes,_model_in_the_Museum_of_ancient_Greek_technology.jpg
Deutsches Museum Bonn: Ziko van Dijk, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:201607bonn_nr_04.jpg
Leonardo: Luciaroblego, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonardo_da_vinci_retrato.png
MNACTEC: Jordiferrer, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MNACTEC_Exposici%C3%B3_Leonardo_da_Vinci_022.jpg
Armatura teatrale: Capricornis crispus, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%22Armatura_teatrale%22_di_Leonardo_da_Vinci_in[…]_Leonardo_da_Vinci_al_Mulino_di_Mora_Bassa_-_Morabassa.jpg
Modellismo: Capricornis crispus, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Modellismo_di_Leonardo_da_Vinci_in_una_mostra_su_Leonardo_da_Vinci_al_Mulino_di_Mora_Bassa_-_Morabassa.jpg
Scafandro: Tursini Luigi (progettista), https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scafandro_per_palombaro_-_Museo_scienza_tecnologia_Milano_00414_02.jpg
Scafandro: Tursini Luigi (progettista), https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scafandro_per_palombaro_-_Museo_scienza_tecnologia_Milano_00414_01.jpg
Animation is created by Bright Side.
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY