Đại Tây Dương Đang Mở Rộng Khiến Thái Bình Dương Dần Biến Mất

0
26

Có một nơi mà Đại Tây Dương và Thái Bình Dương gặp nhau. Nhưng nơi đó đang di chuyển! Có gì đó dưới Đại Tây Dương đang kéo nó dài ra, khiến nó lớn dần lên cho đến khi Thái Bình Dương không còn nữa! Khi đó, Trái đất sẽ có một siêu lục địa mới giống Pangea!

#soisáng

Video được thực hiện bỏi Soi Sáng
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY