Cuối Cùng Thì Lỗ Đen Có Thể Tồn Tại Hoặc Là Không

0
24

Chúng to lớn, nuốt chửng mọi thứ và xé toạc các ngôi sao, ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát khỏi lực hấp dẫn của chúng. Lỗ đen. Chúng là gì? Chúng được tạo thành như thế nào? Rất khó để bảo vệ quan điểm rằng lỗ đen có tồn tại và chắc chắn rằng chúng hoàn toàn không thể. Có thể các nhà thiên văn học thấy thứ gì đó trông giống và hoạt động như một lỗ đen, nhưng đồng thời, tính toán cũng cho thấy rằng các lỗ đen không thể tồn tại mà không phá vỡ nhiều quy luật tự nhiên.
Các lỗ đen không chỉ nuốt chửng vật chất xung quanh chúng, mà còn tiêu hủy tất cả thông tin về các siêu hạt mà chúng nuốt. Trong vật lý lượng tử, thông tin không thể bị xóa khỏi thực tế một cách đơn giản, nhưng đó là những gì các lỗ đen đã làm. Mặc dù thực tế là các hố đen đang dần bốc hơi và vì thế chúng giải phóng khối lượng và năng lượng, nhưng chúng sẽ không trả lại thông tin cho vũ trụ, và điều này không nên xảy ra.
#khônggian #lỗđen #soisáng

Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/
Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)
https://www.depositphotos.com
https://www.shutterstock.com
https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY