“Con Sóng Hóa Thạch” Khổng Lồ Còn Già Hơn Cả Khủng Long

0
20

Hình ảnh xem trước:
Thác Đá ở Hyden: Bởi Diana Visintini, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21496540
Video được thực hiện bởi Soi Sáng
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY