Cơn Bão Mặt Trời Mạnh Mẽ Có Thể Phá Huỷ Internet Vào Năm 2025

0
26

Credit:
Sunspot: By NASA’s Goddard Space Flight Center, https://svs.gsfc.nasa.gov/12105
Cosmic Blast: By NASA’s Goddard Space Flight Center, https://svs.gsfc.nasa.gov/11407
Solar Storms: By NASA/Goddard Space Flight Center, https://svs.gsfc.nasa.gov/10754
Magnificent CME: By NASA/Goddard Space Flight Center, https://svs.gsfc.nasa.gov/11095
Flare: By NASA/GSFC/SDO, https://svs.gsfc.nasa.gov/13982
Eruption: By NASA/GSFC/SDO, https://svs.gsfc.nasa.gov/13778
flares: By NASA/Goddard Space Flight Center, https://svs.gsfc.nasa.gov/10109
Looping Rain: By NASA’s Goddard Space Flight Center/SDO, https://svs.gsfc.nasa.gov/11168
CME: By ESA&NASA/SOHO, https://www.nasa.gov/mission_pages/stereo/news/fast-cme.html
Sphinx Observatory: By Eric Hill – https://flic.kr/p/Mja17, CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3919777
Animation is created by Bright Side.
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY