Cờ Trên Mặt Trăng Đã Phai Màu Hoàn Toàn Nhưng Tại Sao Lại Thế Nhỉ?

0
25

Credit:
Charles Moss Duke Jr: By NASA, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1591239
Animation is created by Bright Side.
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY