Có Điều Nguy Hiểm Ẩn Sau Bức Ảnh Tưởng Chừng Hề Hước Này

0
17

Preview photo credit:
NASA/SDO.
Animation is created by Bright Side.

Credit:
Pumpkin Sun: By NASA/GSFC https://svs.gsfc.nasa.gov/11711
Spacecraft: By NASA, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82479199
Sun: By NASA/GSFC/SDO, https://twitter.com/NASASun/status/1585401697819656193
Observing the Sun: By NASA/GSFC/SDO, https://www.nasa.gov/image-feature/behold-observing-the-sun
X8.2: By NASA/GSFC/SDO, https://svs.gsfc.nasa.gov/12706
Looping Rain: By NASA/GSFC/SDO, https://svs.gsfc.nasa.gov/11168
Tenth Launch: By NASA/GSFC, https://svs.gsfc.nasa.gov/13524
Anemone: By NASA/GSFC/SDO, https://svs.gsfc.nasa.gov/13778
telescope: By United States Naval Observatory, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24494963
Year 5: By NASA/GSFC/SDO, https://svs.gsfc.nasa.gov/11742
spacecraft model: By NASA, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60275793
CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0:
Solar Archipelago: By NASA/GSFC – https://flic.kr/p/cvJpdf, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20711684
CME Erupts: By NASA/GSFC – https://flic.kr/p/d5UHiu, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21422679
By NASA Goddard Space Flight Center:
Sun with Love: https://flic.kr/p/dULsr2, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51484282
Sun with Love 2: https://flic.kr/p/dUS2FN, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51484263
Marshmallow Man: By Syrio, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=112233491
Animation is created by Bright Side.

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY