Chú Chó Của Bạn Già Hơn Bạn Tưởng Đấy #shorts

0
19

Tại sao chó già nhanh thế? Cho khác với con người chúng ta do tuổi thọ của chúng ngắn hơn. Khi người bạn lắm lông của chúng ta 1 tuổi, chúng ta đã coi nó là một chú chó trưởng thành. Trong khi con người 17 tuổi vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành.
#soisáng #shorts

Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/
Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)
https://www.depositphotos.com
https://www.shutterstock.com
https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY