Căn Phòng Bí Mật Bên Trong Tảng Đá Nơi Người Cổ Đại Sinh Sống

Đóng góp theo #14:
Hình ảnh:
CC BY 3.0
Đường hầm trong đá: Bởi Harry Mitchell,
Hang động bên sườn đồi và hải âu: Bởi Adam63, CC BY-SA 4.0
Hang Sơn Đoòng: Bởi Dave Bunnell,
Homo floresiensis: Bởi Elisabeth Daynès – full / 10.1111/j.1740-9713.2009.00389.x,
Video được thực hiện bởi Soi Sáng

Năm 1907, các nhà hàng hải phát hiện ra một lỗ hổng lớn bên trong tảng đá kiên cố. Trong nhiều năm, các nhà khoa học đã nghiên cứu nơi này và tìm thấy một số dấu vết của người Neanderthal. Họ đã phát hiện ra những công cụ cổ xưa trong hang động và xương của động vật. Nhưng điều thú vị nhất là, họ đã tìm thấy bốn hang động bên trong tảng đá. Nó giống như một khu dân cư phức hợp!
YouTube:
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

Đăng ký Soi Sáng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *