Căn Phòng Bí Mật Bên Trong Tảng Đá Nơi Người Cổ Đại Sinh Sống

0
6

Đóng góp theo #14:
Hình ảnh:
CC BY 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/:
Đường hầm trong đá: Bởi Harry Mitchell, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22541933
Hang động bên sườn đồi và hải âu: Bởi Adam63, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27834183 CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/:
Hang Sơn Đoòng: Bởi Dave Bunnell, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69990745
Homo floresiensis: Bởi Elisabeth Daynès – https://rss.onlinelibrary.wiley.com/doi/ full / 10.1111/j.1740-9713.2009.00389.x, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=107640288
Video được thực hiện bởi Soi Sáng

Năm 1907, các nhà hàng hải phát hiện ra một lỗ hổng lớn bên trong tảng đá kiên cố. Trong nhiều năm, các nhà khoa học đã nghiên cứu nơi này và tìm thấy một số dấu vết của người Neanderthal. Họ đã phát hiện ra những công cụ cổ xưa trong hang động và xương của động vật. Nhưng điều thú vị nhất là, họ đã tìm thấy bốn hang động bên trong tảng đá. Nó giống như một khu dân cư phức hợp!
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY