Cái Gì Lớn Hơn: Titanic Hay Tảng Băng Trôi Nhấn Chìm Nó?

Hình ảnh:
CC BY-SA 3.0 JamesCameronHWOFOct2012: Bởi Angela George,
Bởi Reinhard Jahn:
Explorer-sinking-1,
Explorer-sinking-2,
RMS Olympic matchbox: Bởi Historia, arqueología, y barcos, CC BY-SA 4.0
Video được thực hiện bởi Soi Sáng
YouTube:
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

Đăng ký Soi Sáng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *