Các Nhà Thiên Văn Học Phát Hiện Các Đốm Xanh Kì Quái Trong Không Gian

0
7

Credit:
Blue Blobs: By NASA/ESA/D. de Mello, https://hubblesite.org/contents/media/images/2008/02/2231-Image.html
Milky Way: By NASA/ESA/STScI, https://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/science/milky-way-collide.html
Earth: By NASA/U.S. govt., https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=99085
Light Show: By NASA/JSC, https://earthobservatory.nasa.gov/images/150456/light-show-near-the-limb
Mira: By NASA, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3702832
Star birth: By NASA/GSFC – https://flic.kr/p/R2aLk7, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69017572
M45: By Filip LolićPermission, CC BY 3.0: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2376430
Vega: By Fossart, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45272711
CC BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0:
through water: By ESA/Hubble – https://esahubble.org/images/potw1904a/, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76167204
neutron stars: By University of Warwick/Mark Garlick – https://www.eso.org/public/images/eso1733s/, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63436916
dwarf stars: By ESO/L. Calçada – https://www.eso.org/public/images/eso1505a/, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=100142673
Oldest star: By ESA/Hubble – https://esahubble.org/images/opo1308a/, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25275489
Animation is created by Bright Side.
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY