Các Nhà Thiên Văn Học Có Thể Đã Tìm Ra Một Lỗ Trắng

0
4

Lỗ đen làm gì? Trông lỗ đen thực sự thế nào? Sự tồn tại của các lỗ đen đã được dự đoán từ hơn một thế kỷ trước, nhưng không gì ngoài các phương trình toán học. Giờ đây chúng ta đã chụp được bức ảnh đầu tiên của một lỗ đen. Nhưng lỗ đen vẫn ẩn chứa rất nhiều bí mật. Giống như anh em song sinh phản chiếu bí ẩn hơn của nó: lỗ trắng!

Hãy tưởng tượng nếu chúng ta có thể quay lại một lỗ đen trên video. Xem nó kéo vào và tiêu thụ bất kỳ vật chất nào đến quá gần, thậm chí là ánh sáng! Bây giờ, hãy mở bản ghi này và phát nó lùi lại, lỗ trắng sẽ thế này: lỗ đen “đẩy và hất vật chất” bản sao ra.

#sựthậtvềkhônggian #lỗđen #soisáng

Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/
Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)
https://www.depositphotos.com
https://www.shutterstock.com
https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

5 PHÚT THỦ CÔNG https://bit.ly/2F0If0m

123GO! https://bit.ly/2m3P6y2

CHUYỆN KỂ CÓ THẬT https://bit.ly/2kkDoP7

LEAVE A REPLY