Các Nhà Khoa Học Tìm Thấy Những Lỗ Tròn Bí Ẩn Dưới Đáy Đại Dương

0
8

Preview photo credit:
NOAA Ocean Exploration
Animation is created by Bright Side.

CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/:
Friendly Floatees: By NordNordWest, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20886059
Ego Leonard: By Josh Russell, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18274049
Animation is created by Bright Side.

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY