Các Nhà Khoa Học Phát Hiện Được Lý Do Tại Sao Chú Cá Đuối Này Có Màu Hồng + 7 Động Vật Chỉ Có Tại Úc

0
7

Credit:
Manta alfredi: Jaine FRA, Couturier LIE, Weeks SJ, Townsend KA, Bennett MB, et al. (2012), CC BY 2.5 https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Manta_alfredi_cruising_-_journal.pone.0046170.g002A.png
CC BY 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/:
Ederic Slater, CSIRO:
CSIRO, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CSIRO_ScienceImage_2123_Kangaroo_Just_After_Birth.jpg
CSIRO, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CSIRO_ScienceImage_2059_A_Fiftydayold_Kangaroo_in_Pouch.jpg
Tachyglossus aculeatus baby: Ian R McCann, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tachyglossus_aculeatus_baby_Museums_Victoria.jpg
Animation is created by Bright Side.
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY