Các Nhà Khoa Học Đã Tạo Ra Vật Liệu Cực Mạnh Không Tồn Tại Trên Trái Đất

0
3

Credit:
CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ :
Tetrataenite: Rob Lavinsky, iRocks.com, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tetrataenite-138026.jpg#/media/File:Tetrataenite-138026.jpg
Vantablack: Surrey NanoSystems https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vantablack_01.JPG
Vantablack: Surrey NanoSystems https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vantablack_02.JPG
Animation is created by Bright Side.
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY