Búp Bê Bí Ẩn Được Tìm Thấy Năm 1889 Nhưng Đến Nay Vẫn Khiến Các Nhà Khoa Học Bối Rối

0
8

Credit:
CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0:
London hammer: By S. J. Miba, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89279188
Venus: By Hannes Wiedmann, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76767756
By Chris Light:
Hagerman Horse: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53452813
Hagerman Horse 2: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53452814
Mastodon: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53452817
Animation is created by Bright Side.
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY