Bí Mật Về Kim Tự Tháp Ai Cập Có Thể Đã Được Hé Mở

0
4

Credit:
Claudius: Marie-Lan Nguyen (2011), CC BY 2.5 https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claudius_crop.jpg
Ägyptisches: Einsamer Schütze, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C3%84gyptisches_Museum_Leipzig_035.jpg
Hathor: Jeff Dahl, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hathor.svg
Animation is created by Bright Side.
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY