Bạn Sẽ Thấy Gì Nếu Sống Tận 10.000 Năm

0
34

Nhiều người trong chúng ta nghĩ về tương lai: chúng ta lật lịch, già đi một ngày và khôn ngoan hơn. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta sống lâu hơn bây giờ? Sẽ ra sao nếu chúng ta sống 10.000 năm? Cuộc sống sẽ kéo dài hơn, chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian để hoàn thành tất cả các mục tiêu của mình, nhận được nhiều sự giáo dục như ý muốn, thực hiện nhiều cuộc khám phá. Còn gì khác sẽ thay đổi trong cuộc sống của chúng ta?

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY