Bạn Sẽ Sống Bao Lâu Trên Sao Hoả Và Sao Diêm Vương

Con người có thể sống bên ngoài hành tinh Trái đất không? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thể đến thăm các hành tinh khác – chúng ta sẽ sống ở đó được bao lâu? Hãy tưởng tượng chúng ta có thể thuộc địa hóa sao Hỏa và sao Diêm Vương. Hai hành tinh này thực sự khác nhau nhưng có một điều hiển nhiên: nếu không có bộ đồ vũ trụ, con người sẽ không cảm thấy thoải mái khi ở trên một trong hai hành tinh này. Hãy xem bạn sẽ sống được bao lâu trên Sao Hỏa và Sao Diêm Vương nhé.

#Shorts

Âm nhạc của Epidemic Sound
Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

Đăng ký Soi Sáng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *