Bạn Có Bị Những Ảo Ảnh Quang Học Này Đánh Lừa Không?

0
7

Ảo ảnh quang học luôn phức tạp: chúng có thể sử dụng màu sắc, ánh sáng để tạo ra những hình ảnh gây hiểu lầm cho bộ não. Thông tin mà mắt cảm nhận sẽ được não xử lý và dẫn đến một điều gì đó không đúng với thực tế. Nói cách khác, ảo ảnh quang học chỉ đơn giản là đánh lừa bộ não của chúng ta để nó nhìn thấy những thứ có thể không có thật. Bạn đã sẵn sàng để thử thách bộ não chưa?
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY