7 Loài Vật Cổ Đại Và Hiện Đại Không Liên Quan Nhưng Trông Như Có Họ Hàng

0
30

Preview photo credit:
Deinotherium bozasi: By Concavenator, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en, https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Deinotherium_bozasi_JG.png
Animation is created by Bright Side.

Credit:
CC BY 3.0: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0:
Georgiacetus: By Nobu Tamura, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19459359
Kangaroo: By CSIRO, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35458226
CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/:
Protome batalaria: By Smokeybjb, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26958521
Joey: By Geoff Shaw, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=244336
Cyamodus: By Ghedoghedo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8241795
Deinotherium: By Dmitry Bogdanov, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6632846
Two Paraceratherium: By ABelov2014, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64955928
CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0:
Thylacosmilus: By Nobu Tamura, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56114365
Deinotherium bozasi: By Concavenator, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55067327
Paraceratherium: By Steveoc 86, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68439605
Meganeuropsis: By Werner Kraus, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=113514565
Psephoderma: By Nobu Tamura, CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89359890
CC BY 2.5 https://creativecommons.org/licenses/by/2.5:
By Nobu Tamura:
Rutiodon: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19460383
Placochelys: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19461271
Animation is created by Bright Side.
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChQtq0f3T1peK2w4olNyWYw
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

LEAVE A REPLY