24 Hành Tinh Có Điều Kiện Sống Tốt Hơn Cả Trái Đất

0
6

Có bao nhiêu hành tinh có thể sinh sống được? Nước là cơ sở của sự sống trong bất kỳ phần nào của vũ trụ. Vì vậy, các hành tinh có khả năng sinh sống phải chứa nước lỏng để hỗ trợ sự sống, đi cùng với một số điều kiện. Hành tinh phải nằm trong vùng sinh sống của ngôi sao. Đến gần ngôi sao hơn một chút và nước sẽ bốc hơi, không để lại cơ hội hình thành đại dương và biển cả. Đây là những gì đã xảy ra trên sao Kim. Quá xa ngôi sao và hành tinh trở nên quá lạnh. Nước chỉ có thể tồn tại ở dạng băng trên bề mặt và nước lỏng chỉ tồn tại ở sâu bên dưới. Sao Hải Vương là một ví dụ về điều này.

Chỉ riêng trong thiên hà của chúng ta đã có vô số vì sao. Thực sự bạn không đếm nổi đâu. Gần mỗi một ngôi sao lại là một hành tinh. Chúng được gọi là ngoại hành tinh. Và một số ngoại hành tinh có thể nằm trong khu vực sinh sống được và có mọi yếu tố để sự sống hình thành trên chúng. Từ danh sách 4.500 ngoại hành tinh đã biết, các nhà khoa học đã xác định được 24 hành tinh siêu sống. Đây là loại hành tinh thích hợp cho sự tồn tại và tiến hóa của sự sống hơn cả Trái đất!

#soisáng

DẤU THỜI GIAN:

Điều gì làm cho một hành tinh có thể sống được 0:01

Teegarden b 3:37

Kepler-1638 b 4:11

LHS 1140 b 4:41

TRAPPIST-1 5:22

Kepler-452b 5:51

👉 Proxima Centauri b (ngoại hành tinh gần chúng ta nhất!) 👈 6:24

❓ Chúng ta có thể thuộc địa hóa chúng không? ❓ 6:54
Âm nhạc của Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

https://www.depositphotos.com

https://www.shutterstock.com

https://www.eastnews.ru

Đăng ký Soi Sáng https://bit.ly/2TPVZhq

5 PHÚT THỦ CÔNG https://bit.ly/2F0If0m

123GO! https://bit.ly/2m3P6y2

CHUYỆN KỂ CÓ THẬT https://bit.ly/2kkDoP7

LEAVE A REPLY