15 Sự Thật Về Không Gian Mà Bạn Không Cần Bằng Đại Học Cũng Hiểu Được

Chúng ta đã biết từ lâu rằng có nước trong không gian. Nhưng ta không bao giờ biết là bao nhiêu. Người ta từng khám phá ra hồ chứa nước lớn nhất và xa nhất trong vũ trụ. Nơi này cách ta hàng triệu năm ánh sáng và đó là một đám mây trôi nổi hoàn toàn bằng nước.

Nước trong đó nhiều đến nỗi có thể lấp đầy tất cả đại dương của chúng ta 140 nghìn tỷ lần. Nhiều hơn so với mức ta cần một chút. Nước xuất hiện ở đó như thế nào và nó có đi đâu không? Các nhà khoa học thường giải thích sự hiện diện của nước là một trong những điều kiện tiên quyết của bất kỳ loại sự sống nào tương tự như những gì chúng ta có trên Trái đất. Vì vậy, đám mây nước trôi nổi này có thể đồng nghĩa với sự sống trong không gian?

#soisáng
YouTube:
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

Đăng ký Soi Sáng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *