11 Hiện Tượng Tự Nhiên Bí Ẩn Bạn Sẽ Chỉ Nhìn Thấy Nếu May Mắn

Hình ảnh:
Cầu từ rễ cây đang sống được trồng bằng tay: Bởi Elbowmacaroni, CC BY-SA 4.0
Video được thực hiện bởi Soi Sáng
YouTube:
—————————————————————————–
Âm nhạc của Epidemic Sound

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

Đăng ký Soi Sáng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *