Cười vỡ bụng với ảnh chế vỡ đường ống nước sông Đà lần thứ 11

0
186


Sự cố xảy ra khoảng hơn 14h ngày 21/7 đã trở thành chủ đề chính được chế ảnh hài hước.

  • Hài hước ảnh chế giá xăng tăng
  • Những kiểu tránh nóng có 1-0-2 trên thế giới
  • Hài hước ảnh chế trèo rào công viên nước tắm miễn phí

Ảnh chế vỡ đường ống nước sông Đà lần thứ 11

Cười vỡ bụng với ảnh chế vỡ đường ống nước sông Đà lần thứ 11
Xem ra không chỉ tình yêu mong manh dễ vỡ.

Cười vỡ bụng với ảnh chế vỡ đường ống nước sông Đà lần thứ 11
Hai đội này đúng là ngang tài ngang sức.

Cười vỡ bụng với ảnh chế vỡ đường ống nước sông Đà lần thứ 11
Cặp đôi hoàn hảo chăng?

Cười vỡ bụng với ảnh chế vỡ đường ống nước sông Đà lần thứ 11
Có nên lên lịch hay không?

Cười vỡ bụng với ảnh chế vỡ đường ống nước sông Đà lần thứ 11
Giải này sẽ thu rất hấp dẫn đây.

Cười vỡ bụng với ảnh chế vỡ đường ống nước sông Đà lần thứ 11
Không phải trời mưa đâu em.

Cười vỡ bụng với ảnh chế vỡ đường ống nước sông Đà lần thứ 11
Thế này mới căng.

Cười vỡ bụng với ảnh chế vỡ đường ống nước sông Đà lần thứ 11
Chạy nhanh còn kịp.

Cười vỡ bụng với ảnh chế vỡ đường ống nước sông Đà lần thứ 11
Một kỷ lục mới chăng?